Vi tilbyder

Isolering af ventilationskanaler mod:
Varmetab, kondens (indvendig og udvendig) brandspredning, etc.
Afsluttet med:
Armeret alufolie, asfaltpap, pap-lærred eller pladekappe, alt efter kanalernes beliggenhed samt bygherrens ønsker.